ณ ศาลากลางหลังเดิม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพของเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปและสร้างนักวิ่งหน้าใหม่
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรีเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายอันเป็นภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติด
4. เพื่อนำเงินรายได้จากกิจกรรมไปสนับสนุนการศึกษาและการกุศลของชาวสิงห์บุรี

ประเภทการแข่งขัน

วันแข่งขัน
29 เม.ย. 55

ค่าสมัคร

ถ้วยรางวัล

ของที่ระลึก

ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.

05.00 น.

300 ฿

ช 1-7
ญ 1-5

เสื้อ+เหรียญทุกคน

มินิมาราธอน 10 กม.

05.30 น.

300 ฿

ช 1-7
ญ 1-5

เสื้อ+เหรียญทุกคน

เดิน – วิ่ง 5 กม.

05.45 น.

300 ฿

ช 1-3
ญ 1-3

เสื้อ+เหรียญทุกคน

ครอบครัว (3 คน)

05.45 น.

700 ฿

1-5

เสื้อ+เหรียญทุกคน

นักเรียน อายุไม่เกิน 13 ปี

05.45 น.

ฟรี

ไม่มี

ทุนการศึกษา
ชาย = 30 ทุน
หญิง = 25 ทุน

*ครอบครัว 3 คน (พ่อ-แม่-ลูก,พ่อ-ลูก-ลูก,แม่-ลูก-ลูก) ต้องมี 1 คนที่อายุไม่เกิน 13 ปี
*สำหรับชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด 10 รางวัล (ต้องส่งสมาชิกไม่ต่ำกว่า 20 คน และสมัครในคราวเดียวกัน)
*ถ้วยรางวัลนักวิ่งอายุน้อยที่สุด/มากที่สุด ที่วิ่งระยะ 21.1กม. หรือ 10 กม. หรือ 5 กม. ครบระยะ
*รางวัลสำหรับ นักเรียน 5 กม.อายุไม่เกิน 13 ปี

ภาพงาน อบจ.สิงห์บุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ปีที่แล้ว
พิธีเปิดงาน ปี 2554
บรรยากาศการปล่อยตัว
ในระหว่างเส้นทางการวิ่ง
   
ส่วนพื้นที่อาหารว่าง-กิจกรรม
บรรยากาศการท่องเที่ยว
พิธีมอบรางวัล
   
 
   
 
 
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.