และแล้วก็มาถึงวันสำคัญของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กันอีกแล้วนะ นั่นก็คือ “งานประเพณีรับบัว” เป็นงานใหญ่ประจำของทุกปีซึ่งถือเป็นประเพณีหลักที่รู้จักกันดี นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้รักษ์ประเพณี-วัฒนธรรมของไทยต้องไม่ควรพลาด ชาวต่างชาติให้ความสนใจไม่แพ้กัน งานนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกแล้ว

                                                                                                                  งานประเพณีรับบัว
                                                                              “ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์
                                                                                                      ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ”
                                                                                                              (คำขวัญอำเภอบางพลี)

            ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาตั้งแต่ โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดงานขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี
            ในสมัยก่อนอำเภอบางพลีมีประชาชนอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ ชาวไทยชาวลาว และชาวรามัญ ทำมาหากินต่าง ๆ กัน ทุกคนเสมือนเป็นญาติมิตรอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น
            “ประเพณีรับบัว” เกิดขึ้นเพราะความมีน้ำใจที่ดีต่อกันระหว่างคนไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดง ชาวมอญที่ทำนาอยู่ตำบลบางแก้วในช่วงออกพรรษาจะกลับไปทำบุญที่อำเภอพระประแดง ได้เก็บดอกบัวเพื่อบูชาพระหรือถวายแด่พระสงฆ์และฝากเพื่อนบ้าน
            ในปีต่อมาชาวอำเภอเมืองฯ อำเภอพระประแดงพร้อมใจกันพายเรือหรือแจวเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลี และถือเป็นโอกาสนมัสการหลวงพ่อโต ระยะทางระหว่างอำเภอบางพลีกับอำเภอพระประแดงไกลกันมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเหนื่อยเรือแต่ละลำจะร้องรำทำเพลงมาตลอดทาง บางทีก็พายเรือแจวแข่งกัน ทำให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานพอมาถึงบางพลีเป็นเวลาบ่ายหรือค่ำ จึงถือโอกาสเยี่ยมญาติหรือเพื่อนฝูงด้วยความมีน้ำใจที่ดีต่อกันชาวพระประแดงได้นำน้ำตาลมะพร้าว หมาก มาฝากชาวบางพลี ชาวบางพลีเตรียวข้าวปลาอาหารมาต้อนรับ บางกลุ่มไม่ค้างบ้านญาติก็จะไปเที่ยวงานวัดจนสว่างพอรุ่งเช้าของวันขึ้น14 ค่ำ เดือน 11 จึงเดินทางกลับ โดยเก็บดอกบัวจากสองฝั่งคลองสำโรงเพื่อนำไปบูชาพระและถวายพระสงฆ์ในวันออกพรรษา
            ในระยะต่อมา ชาวบางพลีอำนวยความสะดวกให้กับชาวพระประแดงโดยเก็บดอกบัวมัดห่อด้วยใบบัว และเตรียวข้าวต้มมัดไว้แจกตอนกลับเพื่อเป็นอาหารรับประทานขณะพายเรือกลับการกระทำเช่นนี้ปฏิบัติมาเป็นประจำจนเป็น “ประเพณีรับบัว” ในที่สุด
            สำหรับการแห่หลวงพ่อโตทางน้ำในประเพณีรับบัวที่เห็นกันอยู่ทุกวันที่สืบเนื่องมาจาก พ.ศ. 2467 นางจั่นกับพวกชาวบางพลี ได้ร่วมสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ ณ วัดบางพลีใหญ่ในและจัดงานเฉลิมฉลองโดยแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ และวิวัฒนาการมาเป็นแห่องค์หลวงพ่อโตจำลอง อัญเชิญไปตามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนได้นมัสการ ดอกไม้ที่ใช้นมัสการ คือ ดอกบัว
            ทางการได้เข้ามามีบทบาท ในการจัดงานประเพณีรับบัวเมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยจัดกิจกรรมประกวดเรือประเภทต่าง ๆ เช่น สวยงาม ความคิด และตลกขบขัน เมื่อปี พ.ศ. 2536 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานประเพณีรับบัวกับทางอำเภอบางพลีและเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยเสริมกิจกรรมเน้นวิถีชีวิตชาวบางพลีในอดีต


   
      ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554


                                                                                                กำหนดการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2554
                                                                                          วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2554 (วันขึ้น 11 – 14 ค่ำ เดือน 11)
                                                                                         ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11) นมัสการหลวงพ่อโต ณ วัดบางพลีใหญ่ใน
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. - แข่งขันลำตัดนักเรียน ระดับประถมศึกษา (รอบคัดเลือก เวทีหน้าอำเภอ)
เวลา 10.30 น. - พิธีเปิดงานประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน ณ ปะรำพิธีวัดบางพลีใหญ่ใน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. - ชิงชนะเลิศฟุตบอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
เวลา 17.00 น. – 24.00 น. - ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (รอบคัดเลือก เวทีหลังอำเภอ)
                                         - จำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและสินค้า (OTOP)

วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2554 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป - ชมลานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ ชาวจีน การละเล่นของเด็กไทย การแสดงอัตลักษณ์ไทย จำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. - แข่งขันลำตัดนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (รอบคัดเลือก เวทีหน้าอำเภอ)
เวลา 12.30 น. – 13.00 น. - การแสดงวิถีชีวิตชาวมุสลิม
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. - การแสดงนาฎศิลป์สี่ภาค (โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ)
เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป - ดนตรีไทย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (เวทีหน้าอำเภอ)
เวลา 15.00 น. – 15.10 น. - ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ) มาถึงบริเวณลานวัฒนธรรม (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
เวลา 15.10 น. – 15.30 น. - นายนิพนธ์ เลิศศรีสุวัฒนา (นายอำเภอบางพลี)กล่าวรายงาน
เวลา 15.30 น. – 16.00 น. - ประธานมอบโล่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ กล่าวเปิดงานลานวัฒนธรรม โดยลั่นฆ้อง 3 ครั้ง (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. - ชมลานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ ชาวจีน การละเล่นเด็กไทย และการแสดงอัตลักษณ์ไทย และการแสดงหมากรุกคน
เวลา 16.30 น. – 18.30 น. - การแสดงวิถีชีวิตชาวบางลาว
เวลา 18.00 น. – 18.10 น. - การแสดงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 18.10 น. – 18.30 น. - การแสดงเพลงพวงมาลัย
เวลา 18.30 น. – 20.00 น. - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ
เวลา 20.00 น. – 20.30 น. - การแสดงมายากลประกอบดนตรีไทย (เวทีหน้าอำเภอ)
เวลา 17.30 น. – 24.00 น. - ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (รอบรองชนะเลิศ) เวทีหลังอำเภอ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 06.30 น. - พิธีตักบาตรพระเรือ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ)
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป - ชมลานวัฒนธรรม (วิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ ชาวจีน การละเล่นของเด็กไทยแสดงอัตลักษณ์วิถีไทย) จำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. - ประกวดลำตัดนักเรียน (รอบชิงชนะเลิศ) (เวทีหน้าอำเภอ)
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. - ประกวดวาดภาพ (ด้านหลังอำเภอ)
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. - ประกวดนวดมือทอง
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - พิธีเปิดการแข่งขันเรือมาด (ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน) ณ บริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ใน
เวลา 12.00 น. – 12.30 น. - การแสดงโปงลาง
เวลา 12.30 น. – 14.00 น. - การแสดงโขนสดนักเรียน (โรงเรียนวัดบางโฉลงใน)
เวลา 14.00 น. – 14.30 น. - ดนตรีไทย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน (เวทีหน้าอำเภอ)
เวลา 14.30 น. – 20.00 น. - ประกวดหนุ่มสาวรับบัว และประกวดขวัญใจแม่ค้า (เวทีหน้าอำเภอ)
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (รอบชิงชนะเลิศ) เวทีหลังอำเภอ
เวลา 20.00 น. – 21.30 น. - การแสดงมายากลประกอบดนตรีไทย (เวทีหน้าอำเภอ)

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 07.00 น. – 09.00 น. - ชมขบวนแห่เรือหลวงพ่อโต จากวัดบางพลีใหญ่ในถึงที่ว่าการอำเภอบางพลีและการประกวดเรือประเภทต่าง ๆ
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป - ชมลานวัฒนธรรมการแสดง วิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ ชาวจีน การละเล่นเด็กไทยและการแสดงอัตลักษณ์ไทย จำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP
                                         - ดนตรีวงอังกะลุง โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตรประเสริฐ์ (เวทีหน้าอำเภอ)
                                         - ดนตรีรำกลองยาว โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
                                         - แข่งขันชกมวยทะเล (หลังที่ว่าการอำเภอบางพลี)เวลา 08.00 น. – 08.30 น. - ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ประรำพิธีศาลาริมน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี
เวลา 08.45 น. - ประธานในพิธี มาถึงบริเวณปะรำพิธี ดนตรีวงอังกะลุงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
เวลา 08.50 น. – 09.00 น. - นายนิพนธ์ เลิศศรีสุวัฒนา (นายอำเภอบางพลี) กล่าวรายงาน
                                         - ประธานมอบโล่ผู้มีอุปการคุณในการจัดงานประเพณีรับบัว(ถ่ายทอดสด)
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีรับบัว (โดยลั่นฆ้อง 3 ครั้ง)(ดนตรีวงอังกะลุงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) และนมัสการหลวงพ่อโต
                                         - ประกวดเรือประเภทสวยงาม ความคิดและตลกขบขัน
เวลา 10.30 น. – 11.30 น. - ประธานมอบรางวัลเรือที่ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. - การแสดงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                                         - การแข่งขันกินข้าวต้มมัด
เวลา 13.00 น. - ปิดงาน

      จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2554 ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการนี้อำเภอบางพลีได้จัดให้มีการแข่งขันนวดแผนไทย “นวดมือทอง” ชึ้นประกอบด้วย การนวดแผนไทย (นวดตัว) และนวดผ่าเทา โดยจัดให้มีการระกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 8 ตุลาคม 2554 และให้ผู้สมัครไปรายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00น. ณ บริเวณที่จอดรถอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี รอบตัดสินในวันที่ 8 ตุลาคม 2554 และเข้ารับรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2554

      ดังนั้น อำเภอบางพลี จึงขอเชิญท่านส่งพนักงานของท่านเข้าร่วมประกวดการนวดแผนไทย “นวดมือทอง” โดยให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณที่จอดรถอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
   
 
 
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.