ไบรท์ เฮ้าส์ ผุดนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่


ไบรท์ เฮ้าส์ ผุดนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

เน้นสร้างทักษะตรงสายอาชีพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558 และประเดิมเปิดตัวหลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้สื่อข่าว”

                โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) เผยนวัตกรรมด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ฉีกรูปแบบเดิม เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ตรงกับความสนใจ ของผู้เรียนอย่างแท้จริงและกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับความต้องการของยุคประชาคมอาเซียน กระตุ้นการเตรียมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยทุกกลุ่ม พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตร “เรียนจนพุงกาง” (All You Can Learn) ต้นปี 2556 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนหัวข้อตามความชอบและความสนใจ 

                นายลี ธอร์นธัน ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรและการสอน โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) กล่าวว่า
“เรากำลังก้าวยุคประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในอีก 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะเพิ่มบทบาทให้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นภาษาที่สองที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศในภูมิภาคเอเชียและจะเป็นตัวแปรสำคัญของความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับทั้งผู้ที่ทำงานในบริษัท, เจ้าของธุรกิจ หรือนักเรียนนักศึกษา”

               เมื่อถึงยุคของประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีสาขาอาชีพที่กลายเป็นอาชีพสากลซึ่งสามารถไปทำงานในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก,  นักบัญชี, นักสำรวจธรรมชาติ และนักภูมิศาสตร์ โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) จึงได้จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยในอาชีพเหล่านี้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร แพทย์ พยาบาล และนักบัญชี โดยเน้นการเรียนจากสถานการณ์จำลองและใช้ศัพท์เฉพาะของแต่ละอาชีพ

               “เราสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการได้งานในองค์กรชั้นนำที่เน้นความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือคนทำงานที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในแต่ละสายงานอาชีพ หลักสูตรระดับมืออาชีพของเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันสากลต่างๆ การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษารวมทั้งการสนทนากับชาวต่างชาติในที่ทำงานหรือเพื่อเจรจาธุรกิจอย่างมั่นใจ” นายลี กล่าว

                โรงเรียนวิวรรธนภาษายังเตรียมเปิดหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปในช่วงต้นปี 2556  สำหรับคนที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างหรือต้องการพาตัวเองเข้ามาสู่สังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อเป็นให้มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในเรื่องที่ตัวเองชื่นชอบที่เน้นความสนุกสนานและไม่จำกัดการเรียนไว้ที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยใช้ชื่อหลักสูตร “เรียนจนพุงกาง” หรือ “All You Can Learn” โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน ที่จัดหัวข้อการเรียนการสอนวันละกว่า 15 หัวข้อที่แตกต่างหมุนเวียนกันทั้งเดือนเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนเลือกตามความชอบและรู้สึกสนุกกับการเรียน

                โรงเรียนฯ ตั้งอยู่บนชั้น 5 อาคารเอเชีย (อาคารจอดรถของโรงแรมเอเชีย) เปิดรับผู้สนใจเข้ารับ
การพัฒนะทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากทีมคณาจารย์เจ้าของภาษาที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้าน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยเฉพาะ โรงเรียนไบรท์ เฮ้าส์ (วิวรรธนภาษา) มีหลักสูตรสำหรับผู้เรียนทุกระดับ และหลักสูตรสำหรับแต่ละสาขาอาชีพโดยเฉพาะ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 02-261-1032-3 โทรสาร 02-261-1033 อีเมล์: info@brighthousethailand.com เว็บไซต์: www.brighthousethailand.com


 
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.