ส่งมอบ โครงการ “เยาวชน อาสาพัฒนาพลังงานชุมชน”

            คุณนิธิพันธุ์  พรทิพพิสุทธ์  ผู้แทนกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย  คุณธฤตชลธร  ชดช้อย ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมส่งมอบผลงาน “สหกรณ์พลังงานทดแทน” ในโครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ของทีม “คน-ป่าต้นน้ำ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  โดยมี นายสมพร ท้องฟ้าธรรมรง ผู้ใหญ่บ้าน        เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน บ้านห้วยจะกือ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เมื่อ เร็วๆ นี้

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.