“มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


สสวท จัดการประชุมนานาชาติ

“มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” นักวิชาการแน่นเวที
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย หัวข้อ “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.)  เปิดเวทีเพื่อให้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสต์ ทั่วประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะเสริมจุดแข็งในการสอนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ร่วมด้วยนักวิชาการ อาทิ ดร.เสรี ศุภราทิตย์, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่พร้อมใจกันมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ อย่างสนุกสนาน ร่วมด้วย นักวิชาการจากเวทีนานาชาติ อาทิ ดร. รอน บอนสเตตเตอร์,  ดร.อาร์เธอร์ ไอเซนคราฟท์ และคุณมีชัย วีระไวทยะ และผู้บรรยายพิเศษรับเชิญอีก 17 คน กับกิจกรรมวิชาการมากถึง 39 รายการ

ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  http://www.ismtec2013.org/thai/ และ www.facebook.com/ismtec2013  หรือติดต่อ คุณธิติยา แสงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3205  โทรสาร.02-392-6628 อีเมล์ ismtec2013@ipst.ac.th

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.