ททท.รุกส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสาน

ททท.รุกส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสาน ชูไฮไลท์ “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม”
ในงานใหญ่ประจำปี “เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                 (10 มกราคม 2556) ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อยด้วย นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. และนายปณิทาน บำราศอรินทร์พ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวงาน “เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556” (Amazing I San Fair 2013) เพื่อกระตุ้นคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวสู่อีสานมากขึ้น ด้วยความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต มีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และแหล่งโบราณคดีต่างๆ และพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศโดดเด่น สวยงาม นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังได้ความรู้และประสบการณ์ควบคู่กันไปอีกทางหนึ่ง

                นายธวัชชัย อรัญญิก กล่าวว่า “นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยปี 2556 จะเน้นด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว การเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งจะเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) และยังคงเน้นแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นการทำงานเชิงบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคส่วนต่างๆ อันจะนำมาซึ่งรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว”

                 “แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวปีนี้ คาดว่าตลาดนักท่องเที่ยวจะเติบโตได้ดีต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจ ที่ขยายตัวดี ความแข็งขันของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเป็นผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามฤดูกาล และการกระจายของนักท่องเที่ยว ในส่วนของ ททท. เองได้ดำเนินการด้านการตลาดอย่างต่อเข้มข้นของ ททท. เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวภายใน ประเทศปี 2556 จะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 หรือมีจำนวน 115.36 ล้านคนครั้ง ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 หรือมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 537,800 ล้านบาท

                นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ กล่าวว่า “ความโดดเด่นของพื้นที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น ปัจจุบันครอบคลุม 20 จังหวัดจึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจไม่แพ้ภาคใดๆ ของประเทศไทย ทั้งในด้านของ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอู่อารยธรรมอันงดงาม แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ดังนั้น ททท. จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปเยือนทั้ง 20 จังหวัดดังกล่าวให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันภาคอีสานมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกจำนวนมาก ที่ผ่านมา ททท.ได้สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมไปถึงชุมชนโดยรอบที่ให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการในพี้นที่ เพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในภูมิภาค สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านชุมชน”
สำหรับ “งานเทศกาลเที่ยวอีสาน 2556” นี้ จัดขึ้นป็นปีที่ 5 (ปี 2551-2554 และปี 2556) ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคอีสานครั้งใหญ่ในรอบปี โดยมีความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เห็นว่างานดังกล่าวเป็นช่องทางที่ดีในการประชาสัมพันธ์ แนะนำธุรกิจใหม่ ๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้โดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการได้ในอนาคต”
ไฮไลท์ของงานใน 6 โซนมหัศจรรย์แห่งดินแดนอีสาน ได้แก่
- โซนเลิศล้ำงานศิลป์ ถิ่นประเพณี
- โซนศรัทรา บารมี อริยสงฆ์
- โซนซิคแอนด์ซิลด์
- โซนเสน่ห์วิถีชุมชน สังคมอีสาน
- โซนถักทอคุณค่า ผืนผ้าแดนอีสาน
- โซนตลาดอีสานแซบ ชมงานบุญประเพณีต่างๆ จากต้นตำรับ อาทิ ประเพณีบุญแห่ต้นกระธุปและสาธิตการทำต้นกระธูป ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และการสาธิตการทำตุ้มนก ตุ้มหนู สาธิการทอผ้าไหมยกทองจากหมู่บ้านท่าสว่าง และไหมแพรวา สินค้าพื้นเมือง และ OTOP ของที่ระลึกของอีสาน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม และสาระความบันเทิง ในรูปแบบของการแสดงภาคอีสานมากมาย การแสดงดนตรี แบบวัฒนธรรมอีสานจากศิลปินอีสานของแท้
“เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2556 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.