Paknam Professional Cup


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม Novotel Bangna Bangkok ทางสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ได้แถลงข่าว ถึงการจัดการแข่งขันฟุตซอล  PAKNAM PROFESSIONAL CUP  ขิงถ้วยรางวัลฟุตซอล ปากน้ำ โปรเฟสชั่นนอล คัพ โดยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ คุณพูลผล อัศวเหม เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาฟุตซอลได้มากขึ้น และเป็นการสร้างกระแสกีฬาฟุตซอล ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน   ในจังหวัดสมุทรปราการได้เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างมืออาชีพ  และพัฒนาฝีมือยิ่ง ๆ ขึ้น ไป  และยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหาในท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการจึงจัดงานแถลงข่าวขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงข้อมูลของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และรวมไปถึงการแจ้งทีมฟุตซอลที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว

(ภายในภาพ: คุณวรพร อัศวเหม อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตซอล “PAKNAM PROFESSIONAL CUP 2012”, คุณสุทธิพันธ์ วรรณวินเวศร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย (ตัวแทนคุณถิรชัย วุฒิธรรม ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ) , คุณชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ, พันตำรวจโท ปริญญา วงศ์กล้า รองประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน : ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว)   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.