“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน "TechnoMart InnoMart 2012"

 

            “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”จัดงาน“เทคโนโลยีและน วั ต ก ร ร ม ข อ ง ไ ท ย ปร ะ จํ า ปี 2555หรื อ TechnoMart InnoMart 2012” เปิดเวทีประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแลนวัตกรรมรุกแถลงข่าวครั้ง ที่ 1เฟ้นหาเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชิงเงินรางวัล โล่และใบประกาศเกียรติคุณคัดผลงานสุดเจ๋งเข้าชิงชัยพร้อมโชว์ในนิทรรศการ25-28ตุลาคมศกนี้ณ ไบเทค บางนา

รศ.ดร.วีระพงษ์แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่า “การจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2555หรือTechnoMart InnoMart 2012 ครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวหน้า การพัฒนายั่งยืน” โดยจะจัดงานในวันที่25-28 ตุลาคม2555รวมระยะเวลา4วันเวลาตั้งแต่ 10.00-20.00 น.ณบริเวณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรง เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและเป็นเวทีในการจัดแสดงเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสร้างโอกาสการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาต่อยอดสินค้ากระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรไทยให้เกิด แรงบัลดาลใจในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ“งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ให้เป็นไปในรูปแบบ“Thailand Expo Technology”

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติมว่า“การจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการเปิดตัวงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2555โดยต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี2555ภายใต้หัวข้อ“สปีดโซล่าเซลล์....ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”นับว่าเป็นโครงการที่จุดประกายให้เยาวชนเกิดความสนใจในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น(ปวช.)จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม-20 กันยายน2555ประกาศผลโครงการที่ผ่านรอบคัดเลือก 10ผลงานในวันที่ 28กันยายน2555พร้อมมีการอบรมผู้เข้ารอบในวันที่ 10ตุลาคม2555เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่26ตุลาคม2555โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้จัดแสดงในงานTechnoMart InnoMart 2012 ณ ไบเทค บางนา เพื่อตอบโจทย์ศักยภาพเยาวชนไทยที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในอนาคตจะได้เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่”รศ.ดร.วีระพงษ์กล่าว

ด้านรางวัลแบ่งเป็น10 รางวัลอาทิ รางวัลชนะเลิศมีเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณจำนวน1รางวัล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1มีเงินรางวัล20,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 1รางวัล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มีเงินรางวัล10,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจำนวน1รางวัลและรางวัลชมเชยมีเงินรางวัล5,000บาทพร้อม ใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 7รางวัล

นอกจากนี้ยังมีการประกวด “หุ่นยนต์กู้ภัยเยาวชนไทยทำได้”ชิงเงินรางวัลกว่า70,000 บาทเพื่อพัฒนาต่อยอดความคิดและประสบการณ์ให้แก่เยาวชนไทยเพื่อนำไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และการประกวด“เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2555”เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองมีความโดด เด่นสามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์โดยจัดพิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2555

อย่างไรก็ตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางกลยุทธ์มุ่งเน้นการเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสร้างปัญญาในสังคมสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจสังคม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศแบบยั่งยืนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การแข่งขันในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปอีกด้วย

    
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.