สมุทรปราการรักจักรยาน CAR FREE DAY 2012

 
บรรยากาศยามเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม CAR FREE DAY 2012 ที่ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
(ตัวอย่างครอบครัวที่ส่งเสริมลูกหลานให้รักการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ)   
( นักปั่นรุ่นจิ๋ว)
   

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการและชมรมจักรยาน  ได้จัดกิจกรรม สมุทรปราการรักจักรยาน  CAR  FREE  DAY  2012  ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานที่ทั่วโลกจัดพร้อมกันในเดือนกันยายน 2555 นี้   เพื่อรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวในการลดใช้พลังงาน และหันไปใช้รูปแบบการเดินทางโดยจักรยานหรือเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนตัว โดยกิจกรรมจะเป็นการร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ของชมรมจักรยานในสมุทรปราการ  เพื่อผนึกความสามัคคีในการร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในวันอาทิตย์ที่  23  กันยายน 2555 เวลา 06.00 – 12.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
            เนื่องจากวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันปลอดรถยนต์ หรือเรียกว่า คาร์ฟรีเดย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับโลก ที่ทุกประเทศจัดขึ้นพร้อมกัน เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้รถยนต์ เช่น ปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงาน ปัญหามลพิษ ปัญหาจราจรติดขัด เป็นต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการและชมรมจักรยานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์นี้ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการสมุทรปราการรักจักรยาน CAR FREE DAY 2012 ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาจากการใช้รถยนต์อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเริมให้มีการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดจากโรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น
            ภายในกิจกรรมจะมีการร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ของชมรมจักรยานในสมุทรปราการกว่า 1,200 คัน เริ่มปั่นจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการมุ่งหน้าไปทาง เทศบาลเมืองปากน้ำและกลับมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและรับของที่ระลึกที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่ง
            โดยเป้าหมายของกิจกรรม เพื่อผนึกความสามัคคีในการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดมลพิษอย่างต่อเนื่องและช่วยทำให้เกิดกระแสการลดใช้รถยนต์ ลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันในจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงานอีกด้วย

   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.