ทช.ยันภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน


ทช.ยันภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าว “ ทช.กับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ” เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องรำแพน ชั้น ๙ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วย นายประมวล รัตนานุพงษ์ ประธานเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี และ นางเอกดังวิก ๗ สี แพนเค้ก เขมนิจน์ จามิกรณ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม   โดยมี            ปิยนุช เจริญวานิช เป็นพิธีกร บรรยากาศการจัดงานแถลงข่าวเป็นไปด้วยความคึกคัก  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเป้าหมายเพื่อชี้แจงภาพรวมของความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ ผ่านความร่วมมือกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายฝั่งผ่านการทำงานในโครงการต่างๆ โดยใช้กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนภาคประชาชน ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลผ่านการใช้ปะการังเทียม และ การอนุรักษ์ฟื้นฟูหญ้าทะเล  ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน  ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ  วันก่อน

 

   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.