ปฏิบัติการป่าชายเลนโมเดล เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน หงาว จ.ระนอง

ปฏิบัติการป่าชายเลนโมเดล: นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาป่าชายเลนถูกทำลาย ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการ การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี นายขยาย ทองหนูนุ้ย หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมืองระนอง)  รายงานความคืบหน้าของปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่  ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว จ.ระนอง วันก่อน

   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.