งานครบรอบ ๑๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งานครบรอบ ๑๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 

   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.