F&N  สนับสนุนกิจกรรม เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555  


F&N ต่อยอดความสำเร็จ เน้นกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา สนับสนุนกิจกรรม เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ระดับมหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555


          หลังประสบความสำเร็จในการสนับสนุนและเป็นผู้สนับสนุนหลักในปีที่ผ่านมา มาปีนี้ ทางบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ ยืนยันยังให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะและสติปัญญาในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  โดยร่วมมือกับ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 จัดการแข่งขัน “F&N CROSSWORD GAME A-MATH KUMKOM SUDOKU UNIVERSITY THAILAND CHAMPIONSHIP 2012”  หรือ เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ระดับมหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้คุณทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 โดยการแข่งขันมีระหว่างวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2555

          นางสาว สุปราณี  วนเมธิน ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มนมสเตอริไลส์ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานจัดงาน กล่าวว่า ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ถือเป็นเกมกีฬาปัญญาชน ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ เพราะนอกจากจะส่งเสริม และพัฒนาความสามารถ ทางด้านร่างกาย และสติปัญญาแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อยู่เสมอ ๆ

          นางทยา ทีปสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึง สถานศึกษา ครู อาจารย์  ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม   “F&N CROSSWORD GAME A-MATH KUMKOM SUDOKU UNIVERSITY THAILAND CHAMPIONSHIP 2012”  หรือ เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ระดับมหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2555” กีฬาประเภทนี้เป็นเกมกีฬาทางวิชาการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิด การวางแผน อีกทั้งยังให้ความสนุกสนานเพลินเพลินและสร้างความสามัคคี เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดีใน อนาคต นอกจากประโยชน์ที่ได้กับผู้แข่งขันในเรื่องของรางวัลตอบแทนแล้ว แต่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และประสบการณ์ดีๆจากแข่งขัน

   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.