น้ำตก ตาดชะแนน

น้ำตกตาดชะแนน จัดเป็นน้ำตกที่ มีความสวยงาม และน่าเที่ยว อีกที่หนึ่ง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชะแนน ที่นี่มีลำห้วยที่ใหญ่ เพราะแม่น้ำสายเล็กสายน้อยจะไหลรวมลงสู่ลำห้วยชะแนน และน้ำในลำห้วยชะแนนก็จะไหลลงสู่ลำโขง น้ำตกชะแนนมีขนาดกว้างประมาณ 100 เมตร ระหว่างชั้นที่ 1 กับชั้นที่ 2 ห่างกัน 300 เมตร จัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางป่าไม้ธรรมชาติ มีความสวยงาม

          การเดินไปชั้นที่สองของน้ำตกชะแนน จะผ่านโขดหินเล็กใหญ่ สลับกันไป ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดิน เพราะโขดหินบางก้อน มีความลาดชัน ลื่น เพราะเกิดจากตะไคร่ที่เกาะและจับตัว ผ่านแอ่งน้ำบ้างสบับน้ำตกเตี้ย ๆที่ไหลลงสู่แอ่ง

          พื้นที่ของภูวัวมีพื้นที่โดยรวม 116,562 ไร่ หรือประมาณ 186.5 ตารางกิโลเมตร ในส่วนของน้ำตกเองมีพื้นที่ ประมาณ สนามฟุตบอลมาตรฐาน

          ปรกติคนทั่วไป นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเป็นระยะ แต่ทางเรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการโดยที่เราก็ไม่ได้มีการจัดเก็บค่าบริการแต่อย่างใด เพราะใจจริงโดยส่วนตัวแล้วอยากให้คงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ เพราะถ้าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จะเกิดปัญหาตามมาคือ ความเสื่อมโทรม จากขยะที่นำเข้ามาจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่นักท่องเที่ยวปล่อยทิ้งไว้ ทั้งเศษขวด ถุงกระดาษ พลาสติก เศษแก้วที่อาจตกแตก ทิ้งเศษไว้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้ามาเยือนส่วนใหญ่คนที่มาก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ ๆ ละแวกนี้ที่รู้กันดี
          น้ำตกตาดชะแน ตั้งอยู่ที่บ้านภูเงิน อยู่ในเขตอำเภอเซกา ซึ่งเป็น อีก 1 อำเภอที่อยู่ในอาณาเขตของภูวัว เคยเป็นที่รวมไว้ด้วยกัน ของ เขตบึงกาฬ บุ่งคล้า เซากา และบึงโขงหลง ต่อมาเมื่อบึงกาฬได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดที่ 77 จึง เหลือ 3 เขตที่เหลือ
           ตาด แปลว่า “ที่ซึ่งมีน้ำไหล” สะแนน หรือ ชะแนน มีความหมายว่า “สูงสุดยอด” หรือ “เยี่ยมยอด”จากบึงกาฬ มาน้ำตกตาดชะแน ด้วยระยะทางโดยประมาณ 45 กิโลเมตร และนั่งรถจากปากทางมายังน้ำตกที่สำนักงานอีก 5 กิโลฯ รวม 50 กิโลฯ การเดินทางมาที่น้ำตกจะค่อนข้างลำบากหน่อย เพราะยังเป็นทางลูกรัง ไม่ได้ลาดยาง
         การมาเล่นน้ำตกที่ตาดชะแน นี้ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะค่อนข้างอันตราย มีโขดหินที่ลื่น มีตะไคร่จับเกาะ เนื่องจากน้ำตกนี้อยูในป่าที่มีความชื่น ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่โอบล้อมระหว่างทางเดินขึ้น ความเป็นธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่จึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะที่นี่ยังเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อให้มีโอกาสได้สืบพันธุ์ และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ขอขอบคุณ ท่านณรงค์ พิทักษ์โชติ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าชะแนน

          อย่างที่บอกแหละครับ แหล่งท่องเที่ยวทุกที่ ยังคงไว้ซึ่งความงดงามของธรรมชาติ ถ้าทุกท่านที่เข้ามาต่างปลูกจิตสำนึกที่ดี ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ ธรรมชาติ สายน้ำ ไม่นำสิ่งแปลกปลอมจากที่ธรรมชาติมีอยู่เข้ามาสร้างความเสียหาย ทำลายแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเรา เชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีแหล่งที่เป็น unseen อีกมากมายที่จัดได้ว่า “ห้ามพลาด” ที่จะได้ไปเที่ยวกัน. .
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.