บ้านคำบง
    เยี่ยมบ้านคำบง..กราบสักการะ หลวงปู่มั่น

          มาจังหวัดอุบลราชธานี ท่านที่มีจิตศรัทธา หรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อย่าลืมแวะมากราบสักการะรูปหล่อองค์หลวงปู่มั่น ที่บ้านคำบง อันเป็นพื้นที่บ้านเกิดของท่าน ซึ่งปัจจุบันได้สร้างเป็นอนุสรณ์สถานให้ลูกหลาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่รู้จักท่านในพระนักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดี

          บ้านคำบง ตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอสงยาง จังหวัดอุบลราชธานี ที่นี่คือบ้านเกิดของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต " ภูริทัตโต" แปลว่า "ผู้ให้ปัญญา ผู้แจกจ่ายความฉลาด" บนพื้นที่ 2 ไร่เศษแห่งนี้ ที่ได้ปรับปรุงเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อให้ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาด้วยบารมีของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้แวะมากราบสักการะด้วยจิตที่ระลึกถึงท่าน

          ลุงชู คำโพธิ์ หลานของหลวงปู่มั่น อายุ ๗๙ ปี เป็นผู้ดูแลอนุสรณ์สถาน เล่าให้ฟังว่า หลวงปู่มั่น เดิมชื่อ “มั่น แก่นแก้ว” เป็นบุตร 1 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน เป็นบุตรของคุณพ่อด้วง และคุณแม่จันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2413 วันพฤหัสบดี ปีมะแมบ้านคำบงแห่งนี้ แต่ก่อนเป็นตำบลโขงเจียง อำเภอโขงเจียง แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอสงยาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่รู้กัน

          เดิมบ้านของหลวงปู่มั่น เป็นเพียงกระต๊อบธรรมดา ๆ ด้วยความที่ท่านเป็นคนสมถะ ไม่ได้ยึดติดกับความฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด พออายุได้ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบงแห่งนี้ และได้ลาสิกขาเมื่ออายุได้ 17 ปี ตามความต้องการของโยมพ่อและแม่

          ต่อมาเมื่ออายุ ๒๒ ปี ได้บวชเป็นพระภิกษุอีกครั้ง ณ วัดศรีทอง หรือวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยมีพระอริยกวี (อ่อน) เป็นพระ อุปัชฌาย์ ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เป็นพระอาจารย์องค์แรกของท่าน ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          อนุสรณ์แห่งนี้ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน บนพื้นที่เดิมของครอบครัว แก่นแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่นี่มากว่ากว่า ๑๔๐ ปี   เดิมทีองค์หล่อหลวงปู่มั่น ที่สร้างเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่แวะมาได้สักการะ ตั้งอยู่ด้านล่าง พอลูกศิษย์ในสายท่านมาพบ จึงร่วมดำริกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ครูบาอาจารย์ด้วยกันเห็นว่าไม่น่านำท่านมาตั้งอยู่ข้างล่าง จึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารไม้สองชั้น เพื่อนำท่านขึ้นไปไว้ข้างบนในปี 2557 ให้ผู้ที่ศรัทธาท่านได้กราบไหว้บูชาในปี 2557

          ฝั่งตรงข้ามอนุสรณ์สถานที่เป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นนี้ เป็นวัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ต.สงยาง วัดที่หลวงปู่มั่นเคยบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ภายในบริเวณวัดศรีบุญเรือง จะมีซุ้มแสดงภาพประวัติของหลวงปู่มั่นไว้ให้ได้ชม และศึกษาอย่างละเอียด

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวนอกจากได้มาเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีในสถานที่ต่าง ๆที่น่าสนใจอย่างหลากหลายแล้ว ยังได้มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศาสนา ที่บ้านคำบง บ้านเกิดของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติผู้ดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนี่คือแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยอีกหนึ่งแห่งที่ท่านไม่ควรพลาด

ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณสมฤดี      จิตรจง                            ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาค ภาคอีสาน
คุณนพรัตน์    กอกหวาน                      ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ
ลุงชู               คำโพธิ์                          ผู้ให้ข้อมูล บ้านคำบง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.