วัดไชยศรี

          วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสาวะถี หรือ(สาวัตถี) ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 20 กิโลเมตรโดยประมาณ การเดินทางสะดวกสบายถนนลาดยางรถแล่นได้สะดวกมากครับ

          วัดไชยศรี เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ตั้งมาแล้วเกือบ 200 ปี ความสำคัญของวัดนี้คือ สิมโบราณ หรือโบสถ์ ซึ่งเป็นสิมอีสานเป็นสิมพื้นบ้านแบบดั้งเดิมที่เรารักษาไว้ มีอายุ 150 – 170 ปีเลยทีเดียว ภายในตัวสิมนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งด้านนอกด้านใน เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมทางลุ่มน้ำโขงระหว่างไทยและลาว คือเรื่อง “สังข์ศิลป์ไชย”

          ดังนั้น วัดไชยศรีส่วนหนึ่งจึงเป็นโบราณสถานที่รวบรวบแหล่งศิลปะวัฒนะธรรมไว้มากมาย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย ในอีกมุมหนึ่งก็คือคนสาวะถีเป็นชุมชนที่รักษาจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมมาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานบุญ 12 เดือนของคนอีสาน คนสาวะถีเป็นชนกลุ่มเดียวมาแต่ดั้งเดิม ไม่ได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายมาจากที่ใด

          ในเดือนเมษายน หรือเดือน 5 วันที่ 12 ของทุกปี จะมีงานประเพณีที่สำคัญคือ ตรุษสงกรานต์ โดยความเชื่อของคนในแถบนี้เชื่อว่าเป็นวันปีใหม่แบบไทย ๆ ท้องถิ่นของเรา ซึ่งในช่วงวันเปลี่ยนถ่ายของปีจะนับเอาวันที่ 13 – 14 – 15 จะมีทั้งการทำบุญ งานรื่นเริงต่าง ๆ โดยเฉพาะวันที่ 13 เมษายน ทางท้องถิ่นจะเรียกว่าวันเอาพระลง

          ว่ากันว่าก่อนที่จะเล่นสงกรานต์สาดน้ำกันก็ดี ควรจะต้องนำพระพุทธรูปที่สำคัญที่อยู่ในสิมในโบสถ์ลงมาสรงน้ำอบน้ำหอมกันก่อน โดยจะไม่เล่นน้ำกันเองก่อนที่จะสรงน้ำพระซึ่งนับถือประเพณีแบบนี้มาแต่โบราณช้านานแล้ว

          วันที่ 13 เดือนเมษายน ของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญที่สุดของชุมชนคนสาวะถี หรือวัดไชยศรีและที่สำคัญอย่างยิ่งคือจะมีการทำพิธีเสียเคราะห์ เนื่องจากวันที่ 13-14 จะก้าวเข้าสู่วันใหม่ การทำพิธีเสียเคราะห์ก็เหมือนกับการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ ให้หายไปกับปีเก่าเพื่อความสุขสวัสดิ์ดีจะได้เข้าสู่เราในวันปีใหม่

          การทำพิธีเสียเคราะห์ถือเป็น พิธีกรรมที่ทำแต่เพียงวัดไชยศรีที่เดียว ซึ่งทำกันมาแล้วเป็นร้อย ๆ ปี ทุกคนในหมู่บ้าน 200-300 ครอบครัว ก็จะทำธงเสียเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ถือมากันทุกครอบครัว ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงเศษ ๆ เป็นต้นไปชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัด โดยมีพระสงฆ์ทำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ มีการกล่าวคำสังเวยเคราะห์ จึงเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของลูกหลานชาวสาวะถีที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะไปทำงานอยู่แห่งหนตำบลใด เมื่อถึงช่วงเทศกาลวันสำคัญแบบนี้ ก็จะต้องกลับมารวมตัวกันเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมเช่นนี้ทุกปี

          สำหรับในช่วงเช้า ชาวบ้านสาวะถี จะทยอยเดินกันมาที่วัดไชยศรีเพื่อใส่บาตรเช้า แต่การใส่บาตรเช้าในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือประเพณีวันสงกรานต์วันที่ 13 เมษายน นี้ จะเป็นการใส่บาตรแบบบาตรเรียงกันไว้ที่โต๊ะเป็นแถว ทุกคนจะนั่งรอพระ เณร สวดให้พรเช้าเสร็จ ทุกคนจะเข้าแถวหยิบปั้นข้าวเหนียวเป็น กำ ๆ ที่ทุกคนเตรียมมาจากบ้าน พร้อมอาหารแห้งหย่อนลงในบาตร นี่คือขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้านสาวะถีที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับ

          เมื่อผ่านพิธีการสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนจึงจะร่วมเข้าสู่งานประเพณีรื่นเริงกับเทศกาลสงกรานต์ตามแบบฉบับทั่วไป ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ จะร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอย่างเป็นทางการ

          ทางท่านพระครูบุญยชญากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และเจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต 1 ได้กล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์เชื่อว่าประเพณีสงกรานต์คนไทยเราควรรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ในแต่ละภาค ซึ่งจะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ถือว่าเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยเป็นศิลปะแบบไทย ๆที่งดงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่ละที่จะผ่านกระบวนการความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขให้เกิดความสุขความสามัคคีในชุมชนของตนเอง

          วัดไชยศรี ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีมาดูวัฒนธรรมในแบบของชาวสาวะถีที่วัดไชยศรีแห่งนี้ ซึ่งร่วมกันทำบุญและส่งเสริมประเพณีแบบอีสานดั้งเดิม ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี

 
ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
คุณสมฤด จิตรจง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคอีสาน
คุณสุหฤทธ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการททท.สำนักงานขอนแก่น
นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน ผู้อำนวยการททท.สำนักงานขอนแก่น
นางกนกวรรณ คุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการททท.สำนักงานขอนแก่น
พระครูบุญยชญากร  เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และเจ้าคณะตำบลสาวัตถี เขต 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.