โครงการ ต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คุณเสรี สีหะไตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 โดยมี คุณชูเกียรติ โพธิไตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ คุณอำคา สาลี ผู้อำนวยโรงเรียนคูเมืองพิทยาคม และคุณศิศการ ล้อจิโรภาส กรรมการบริหาร เพ ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจ้อแค้มป์ ร่วมเปิดงาน

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยอนุสารอสท. จัด โครงการ “ ต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ”

ขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชุมชนท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนัก หวงแหน และรู้ถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านผลงานรูปถ่ายของเยาวชน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชลทุกแขนง

     คุณเสรี สีหะไตร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ “ ต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชุมชนท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนัก หวงแหน และรู้ถึงความสำคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านผลงานรูป ถ่ายของ

เยาวชน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชลทุกแขนง ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเพลาเพลิน บูติค รีสอร์ทแอนด์ แอดเวนเจอร์แค้มผ์ ที่ให้ความสำคัญของเยาวชน และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ในครั้งนี้
     ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้

ทางโครงการฯ จัดอบรมสอนการถ่ายภาพให้กับเยาวชน นักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม จำนวน 50 คน ให้มีความสามารถในการถ่ายรูปเชิงท่องเที่ยว และพาลงพื้นที่ถ่ายรูป ณ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์

     นายชูเกียรติ โพธิโต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ กล่าว โครงการ “ ต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย ” เราจัดขึ้นเพื่อต้องการให้น้อง ๆ เยาวชนได้มีทักษะในการถ่ายภาพเพิ่มมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวของตนเองด้วย ซึ่งโดยเฉพาะปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย เมื่อน้อง ๆ ได้ถ่ายรูปจากสถานที่จริงประกอบกับช่องทางการสื่อสารแห่งโลกไซเบอร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแชร์ภาพถ่ายส่งต่อให้กลุ่มเพื่อนฝูง แชร์เพจ ลงเฟซ ในรูปแบบของโซเชียลมีเดีย กระจายออกสู่สาธารณะ จนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศสามารถรับรู้ได้ ถือเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัด แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นบ้านเกิดของตนเองได้อย่างดีอีกวิธีหนึ่ง ตอนนี้เองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งเปลี่ยนไปในทางก้าวกระโดด ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้กำหนดให้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 10 เมือง ของประเทศที่เป็น “เมืองต้องห้ามพลาด” ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาเที่ยวที่นี่

นอกจากเรามีปราสาทพนมรุ้งที่สวยงามแล้ว ความอัศจรรย์ของพระอาทิตย์ตกตรงช่องประตู 15 ช่อง ถึง 2 ครั้ง พระอาทิตย์ขึ้นตรงช่องประตู 15 ช่อง 2 ครั้งเช่นกันใน 1 ปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Man Made อย่างสนามฟุตบอล I-Mobile Stadium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีสนามแข่งรถฟอร์มูล่า วัน ที่จุผู้ชมได้กว่า 5,000 คน อีกทั้งยังมีอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ที่มีพรรณไม้หลากหลายมากมีให้เห็น ได้ชมกันทุกฤดูกาล ภายในบริเวณของอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ยังมีศูนย์การเรียนรู้เสริมทักษะให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มาเป็นหมู่คณะ มีกิจกรรม Adventure ไว้บริการ รวมถึงที่พักรีสอร์ท ในรูปแบบหลายสไตล์แนวยุโรป ให้เลือกพักตามใจชอบ ตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมด ตรงกับคำที่เราว่าไว้คือ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 10 ของ “เมือง ต้องห้ามพลาด”

คณะสื่อมวลชนร่วมให้ความรู้แก่น้อง ๆ ถึงแนวคิดการนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับอบรบโครงการ “ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย” สามารถนำไปถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองแก่เพื่อนๆ ในกลุ่ม หรือแชร์เพจเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ที่น้อง ๆ ถ่ายมาโดนใจ เป็นรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

   

ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อนุสาร อสท.

 


คุณ เสรี ศรีหะไตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

คุณชูเกียรติ โพธิไตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์
คุณอำคา สาลี ผู้อำนวยโรงเรียนคูเมืองพิทยาคม
คุณอิศรา สราญฤทธิไกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจ้อแค้มป์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 
คุณภาคภูมิ น้อยวัฒน์ บรรณาธิการภาพ จากอนุสาร อสท. วิทยากรบรรยายการใช้กล้องและเทคนิคการถ่ายภาพ
นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.