ทริปนี้  เราขอพาท่านเที่ยวอีสานตอนบนกันบ้าง โดยมีผู้ใหญ่ใจดีพาเราแนะนำแหล่งนำเที่ยวที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย

                เริ่มแรกขอนำท่านสู่จังหวัดมหาสารคาม การเดินทางจากกรุงเทพฯ มาที่นี่ไม่ไกลนัก เพียงแค่ 475 กิโลเมตรเท่านั้น กับการได้มาเยือนเมืองแห่ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความโดดเด่นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่ปัจจุบันอุดมไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะเป็นแหล่งรวมด้านสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอันลือชื่อ แทบจะหาข้อแตกต่างจากกรุงเทพฯ มหานครแห่งเทคโนโลยีไม่ได้เชียว อย่างไรก็ตามถึงแม้ความเจริญจะหยิบยื่นมาให้แก่ชาวมหาสารคามด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ประการใดก็ดี สถาปัตยกรรมโบราณสถาน ดินแดนอันเก่าแก่ ก็ยังคงความเป็นศิลปะที่จารึกไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นกันบ้าง

                พระธาตุนาดูน อยู่ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นที่แรกที่ทางคณะเราได้เดินทางมาถึงและได้บันทึกเรื่องราว ภาพโบราณสถาน อันมีที่มาแห่งประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามหาศาล
                การสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นมานี้ เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มีการขุดค้นพบได้ในสมัยเมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่บ้านนาดูน (ที่ตั้งเดิมของเมืองโบราณนครจำปาศรี) พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวนี้บรรจุอยู่ในตลับทองคำ เงิน และสำริด รวมทั้งพระพุทธรูป พระพิมพ์ลายหลายแบบจำนวนมาก

ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า สิ่งของที่ขุดพบทั้งหมดนี้น่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-15

พระธาตุนาดูน มีความสูง 50.50 ม. จำลองรูปทรงแบบสมัยทวารวดี  รูปทรงสถาปัตยกรรม และปูชนียสถานที่สวยงาม ความโค้งมนรอบองค์บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะของไทยในสมัยก่อน ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2530 

รอบองค์พระธาตุมีบริเวณกว้างขวาง เดินได้รอบองค์ ถึงเวลาประเพณีประจำปี หรือช่วงวันเข้าพรรษา ก็จะมีการเดินเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ

ช่วงเวลามีงานบุญ ชาวบ้านจะมาทำบุญ เวียนเทียน ท่านเจ้าอาวาส ก็จะเมตตามานั่งผูกสายสิญจ์ข้อมือแก่ผู้ที่มาร่วมงาน

บริเวณรอบรั้วองค์พระธาตุ จะมีร้านรวง มาจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ขนมขบเคี้ยว ของใช้ ผลิตภัณฑ์ OTOP
อาหารหลากหลายชนิด ตลอดจน ต้นไม้นานาพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ ดูน่าสนุก ของที่นำมาขายจะดูน่ากินมาก ใหม่ ๆ สด ๆ ทำกันเห็น ๆ

ถือว่าพระธาตุนาดูนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “พุทธมณฑลแห่งอีสาน”

คำนมัสการพระธาตุนาดูน : อะติเตกิระ จำปาศรีนะคะเร สัมมาสัมพุทธะ สารีริกธาตุ นาตุละมัง นะคะระฐาเนวะ มหาสาระคามัง นะคะระสีมัง ปัจจุปันนัญจะ สิระสานะมามิ (สิระสานะมามะ)
อานิสงส์ที่ได้รับ : เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดนอีสาน

บริเวณด้านหน้า ยังได้จัดแต่งเป็นสวนสวยรุกขชาติ มีต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆในสมัยพุทธประวัติ จัดเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคาม
การกราบไว้ด้วยจิตศรัทธา มีความระลึก ตั้งมั่น อธิษฐานแต่สิ่งดี คิดดี เชื่อว่าท่านคงได้รับความสำเร็จสมดังปรารถนาแน่นอนครับ.

ขอขอบคุณ           

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว คุณปัญญา ไกรทัศน์
  อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความรู้นำร่องด้านแหล่งท่องเที่ยวอีสานตอนบน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยวเชิงศิลปะโบราณ ,วัฒนะธรรม , ประเพณี , เชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น ศึกษาแหล่งสร้างรายได้เพื่อชุมชนลี้ยงตนเอง ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของชาวบ้านอย่างแท้จริง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม คุณณรงค์  เหล่าสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล คุณสุรพงษ์  เหงี่ยมไพศาล
ผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน คุณสุดสาคร  ค่ายหนองสวง
โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  
   
ภาพและเรื่อง โดย ฉัตรชัย แดงกะเสม
สนับสนุนข้อมูล/ประสานงาน เชาวฤทธิ์ อู่คล้าย

 

   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.