สะดืออีสาน

เมืองสะดืออีสาน ถิ่นฐานคนดี วนอุทยานโกสัมพีลือชื่อ นามระบือหุ่นฟางลิง องค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ งามจับจิตบึงกุย

            จังหวัดมหาสารคาม ตามที่บอกกล่าวไว้ เป็นเมืองแห่งศูนย์รวมอารยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาที่โด่งดังไม่แพ้จังหวัดใด เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ไม่มีใครไมjรู้จัก มหาวิทยาลัยชั้นนำ ชื่อว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความลงตัวอันเป็นที่รวมของทั้งหมดทั้งมวลนี้จะได้ชื่อว่าเป็น “สะดืออีสาน”
สะดืออีสาน อยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                บริเวณด้านหลังของอาคารแปดเหลี่ยมหลังปัจจุบัน หรือเรียกว่า อาคารแปดเหลี่ยมบึงกุย (สร้างแทนหลังเก่า) จะเป็นบึงกุย หนองน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอโกสุมพิสัย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวขวาง ตำบลเหล่า และตำบลแก้งแก ซึ่งมีพื้นที่โดยรวมอยู่ที่ 2,750 ไร่ จุน้ำได้ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ทิศเหนือ จรดบ้านคุ้มกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ทิศใต้ จดบ้านยางสินไชย ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย ทิศตะวันออกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 (มหาสารคาม-โกสุมพิสัย) ทิศตะวันตกจดบ้านดอนกลอย หมู่ที่  8, 16 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย

บึงกุย แยกความหมายได้ดังนี้
            บึง หมายถึง หนองน้ำที่กว้างใหญ่ แต่ไม่ใหญ่กว่าทะเลสาบ
            กุย หมายถึง กลิ่นเหม็น หรือเหม็นคาว หรือน้ำไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น บึงกุย โดยรวมแล้ว น่าจะหมายถึง หนองน้ำที่มีกลิ่นเหม็นคาวปลา เนื่องจากมีปลาและสัตว์น้ำ อาศัยอยู่จำนวนมาก จนเกิดกลิ่นเหม็นคาวไปทั่ว ทำให้น้ำบริเวณนี้เน่าเหม็น จึงเรียกว่า บึงกุย ตามภาษาท้องถิ่น ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ

                อาคารแปดเหลี่ยมบึงกุย(หลังปัจจุบัน) แห่งนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยโยธาธิการผังเมืองจังหวัด ได้งบประมาณก่อสร้าง พร้อมสิ่งประกอบอาคาร ด้วยงบประมาณ 10,324,000 บาท ภายใต้แนวคิดการออกแบบอาคาร ตามผังแม่บทพัฒนาบึงกุ ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า บึงกุย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณในที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้จังหวัดมหาสารคามมาดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บึงกุย รวมงบประมาณ 28,797,600 บาท แยกเป็นการขุดลอก 17,633,999 บาท และการปรับปรุงอาคารแปดเหลี่ยม ประปา ไฟฟ้า ห้องน้ำ การจัดสวนอีก 11,125,000 บาท เสร็จสิ้นเมื่อ 16 มีนาคม 2556 โดยการควบคุมของนายอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อเป็นมรดกแห่งความงดงาม ของธรรมชาติ แก่ทุกท่านที่มาเยือน

ภายในอาคารแปดเหลี่ยมบึงกุย มีด้วยกัน 4 ชั้น ทุก ๆ 1 ชั่วโมงที่นี่จะเปิดเพลง ตามน้องกลับสารคาม ให้ฟังกันประจำ
            ชั้นที่ 1 สำหรับลงชื่อผู้มาเยือน ภูมิใจไทยทำเรือซื้อสินค้า OTOP จากชาวบ้าน
            ชั้นที่ 2 เสียค่าธรรมเนียมขึ้นอาคาร 20 บาท มีมุมสงบสำหรับอ่านหนังสือ มุมวิชาการ เรียนรู้เทคโนโลยี
            ชั้นที่ 3 สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการและองค์ความรู้ทุกภาคี
            ชั้นที่ 4 ชมทิวทัศน์ ส่องดูนก จากกล้องถึง 8 ตัว รอบทิศ
ที่สะดืออีสานแห่งนี้ มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปกันเป็นระยะ เพราะบนอาคารหลังนี้ เมื่อได้ขึ้นไปด้านบนแล้วมองลงมาก็จะเห็นวิว ทิวทัศน์อาณาบริเวณโดยรอบ
เนื่องจากเรามาถึง สะดืออีสานกันช่วงเย็นแล้ว บรรยากาศจึงออกมาอย่างที่เห็น โพล้เพล้ แต่ก็ยังได้เก็บภาพมาฝากให้ชมกันพอหอมปาก หอมคอ

                คุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวจังหวัดมหาสารคามกันแล้ว ก็อย่าลืมมาบันทึกภาพ ที่นี่กลับไปด้วยนะครับ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่                  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
                                                          ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
โทรศัพท์                                            043-745-381

ขอขอบคุณ           

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว คุณปัญญา ไกรทัศน์
  อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความรู้นำร่องด้านแหล่งท่องเที่ยวอีสานตอนบน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยวเชิงศิลปะโบราณ ,วัฒนะธรรม , ประเพณี , เชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น ศึกษาแหล่งสร้างรายได้เพื่อชุมชนลี้ยงตนเอง ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของชาวบ้านอย่างแท้จริง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม คุณณรงค์  เหล่าสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล คุณสุรพงษ์  เหงี่ยมไพศาล
ผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน คุณสุดสาคร  ค่ายหนองสวง
โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  
   
ภาพและเรื่อง โดย ฉัตรชัย แดงกะเสม
สนับสนุนข้อมูล/ประสานงาน เชาวฤทธิ์ อู่คล้าย

 

   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.