วนอุทยานโกสัมพี

                วนอุทยานโกสัมพี  ตั้งอยู่ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง ริมฝั่งแม่น้ำชี การเดินทางจากตัวเมือง ใช้เส้นทางหมายเลข 208 ประมาณ 28 กิโลเมตร มาถึงสี่แยกโกสุมพิสัย ตรงเข้าทางลาดยาง 450 เมตร ก็ถึง “วนอุทยานโกสัมพี” ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ ได้ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนป่า มีต้นไม้กว่า 3,618 ชนิด ทั้งต้นยางขนาดใหญ่เก่าแต่หลายคนโอบ ต้ตะแบก ต้นกระทุ่ม ฯลฯ กระจายแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมติดต่อกัน

                เราได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่วนอุทยานถึงรายละเอียดในที่นี้ คุณอภิชาติ การเกษ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม ภารกิจหลักคือดับไฟป่าของจังหวัดมหาสารคาม อีกตำแหน่งคือ หัวหน้าวนอุทยานโกสัมพี และเป็นคนในพื้นที่มาแต่แรกอยู่แล้ว ปัญหาปัจจุบันที่ท่านอธิบดีได้ตระหนักคือ เรื่องของฝูงลิงในวนอุทยานได้กระเพื่อมขึ้น คือมีจำนวนมากขึ้นและจะเริ่มส่งปัญหารบกวนแก่นักท่องเที่ยวและผู้อาศัยในแถบนี้ ท่านอธิบดีจึงสั่งการให้เรามาช่วยแก้ปัญหาให้

                จากเดิมพื้นที่ในวนอุทยานมี 200 กว่าไร แต่ปัจจุบันเมื่อทำการรังวัดจริง เหลือเพียง 125 ไร่ ไม่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกแต่ประการใด บริเวณนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก ถือเป็นปอดของมหาสารคามก็ว่าได้ ทั้งจังหวัดมหาสารคาม มีป่าด้วยกันทั้งหมด 10 ป่า พื้นที่ทั้งหมด 125,000 ไร่ แต่ในวนอุทยานแห่งนี้จัดว่าดีที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 จังหวัดในภาคอีสานก็ว่าได้ โดยเฉพาะมีป่าไม้ยางนาที่สูงใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 200 ต้น จัดเป็นจุดแข็งของที่นี่

วนอุทยานยังมีลิงแสม อยู่จำนวนมากถึง 800 ตัว จากการสำรวจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 200 ตัว ใน 800 ตัว เป็นลิงแสมสีทอง คือมีขนสีทองออกเหลือง สวยงามมาก เป็นแห่งเดียวในภาคพื้นเอเชีย เป็นความภาคภูมิใจของที่วนอุทยานแห่งนี้

เรื่องของลิงแสมที่นี่ แบ่งเป็น 3 ก๊ก 3 แก๊งค์
แก๊งค์แรก ใหญ่สุด อยู่หน้าปากซอย ประตูทางเข้า

แก๊งค์ที่สอง คุมบริเวณน้ำตกแก่งตาด ส่วนแก๊งค์ที่สามอยู่ด้านข้างคุมเชิง
ดังนั้นแก๊งค์แรกที่ใหญ่สุดขาโจ๋ จะมีอิทธิพลมาก คอยดักนักท่องเที่ยวที่มา มักจะให้อาหารแก่ฝูงลิงด้วยความเอ็นดูในจุดแรก ส่งผลให้กลุ่มที่เหลือ จะอดได้รับไปโดยปริยาย

            นอกจากนี้ ยังมีแก่งตาด ที่สวยงามมาก คำว่าแก่งตาดนี้ 125 ไร่ จะขนานกับลำน้ำชี ที่ไหลพาดผ่านวนอุทยานทั้งหมด มีลักษณะเป็นโขดหิน พื้นราบ ไม่เหมือนน้ำตกทั่วไป

อีกสิ่งหนึ่งที่วนอุทยานโกสัมพี คือได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมง ชาวบ้านจริง ๆ ทางเจ้าหน้าที่มีการวางแผนในอนาคตอันใกล้นี้ อยากจะให้นักท่องเที่ยวที่มาได้ล่องเรือแคนนู สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ดูวิถีชาวบ้านไปกับลำน้ำ แต่ด้วยงบประมาณที่ได้มาสนับสนุนจาก อบต.ในแต่ละเดือนเพียง 7,000 บาท ยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวได้

                คุณอภิชาต ยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม เข้าค่ายสำหรับหน่วยงาน องค์กร ให้มาทดสอบจิตใจ รวมทั้งให้คณะลูกเสือ เนตรนารีมาเข้าค่ายปฏิบัติด้วย โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาปรับใช้งานให้เกิดประโยชน์ ลดมูลค่าการใช้งบอันจำกัด

            บริเวณวนอุทยานยังมีหนองบุ่ง คือมีน้ำซึมตลอดทั้งปี มีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ จึงคิดที่จะทำสะพานสลิงเพื่อให้วัยรุ่นหนุ่มสาวได้มาบอกรักอันมีต้นยางสูงใหญ่ข้างหนองบุ่งเป็นสักขีพยาน

                 โครงการทั้งหมดที่กล่าวมา คาดหวังว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วในปีนี้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีอีกที่หนึ่ง จึงฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ ๆ กัน ให้มาเที่ยวชม และวอนให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวนอุทยานโกสัมพีแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาของคนในจังหวัดมหาสารคาม

มาเที่ยวกันเยอะ ๆ นะครับ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กัน ระบบนิเวศน์ก็จะสมบูรณ์ ร่วมใจกันดูแลป่าไม้ของเราให้คงอยู่ไว้เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ที่สำคัญเป็นปอดให้เราอย่างดีทีเดียว.

ขอขอบคุณ           

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว คุณปัญญา ไกรทัศน์
  อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความรู้นำร่องด้านแหล่งท่องเที่ยวอีสานตอนบน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยวเชิงศิลปะโบราณ ,วัฒนะธรรม , ประเพณี , เชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น ศึกษาแหล่งสร้างรายได้เพื่อชุมชนลี้ยงตนเอง ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของชาวบ้านอย่างแท้จริง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม คุณณรงค์  เหล่าสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล คุณสุรพงษ์  เหงี่ยมไพศาล
ผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน คุณสุดสาคร  ค่ายหนองสวง
โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  
   
ภาพและเรื่อง โดย ฉัตรชัย แดงกะเสม
สนับสนุนข้อมูล/ประสานงาน เชาวฤทธิ์ อู่คล้าย
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.