โฮมสเตย์กู่กาสิงห์

                โฮมสเตย์กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ที่บ้านกู่กาสิงห์    ตำบลกู่กาสิงห์   อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  บริหารจัดการท่องเที่ยวขึ้น  ชื่อ  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กรมการท่องเที่ยวให้การส่งเสริม และสนับสนุนด้วยดีตลอดมาทุกที่ที่ได้เข้าไปตรวจสอบ ดูแล พร้อมให้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หลักการพิจารณามาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นั้นต้องมีความพร้อม สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ราคาคุณธรรม

การท่องเที่ยวพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ เป็นการสร้างความรู้จัก ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ เขากินอย่างไร เรากินอย่างนั้น ดูวิถีชุมชน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ค่าที่พักพร้อมอาหารก็ถูก เพียงวันละ 100 บาท /คน อาหาร 3 มื้อ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่                  บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์                                               043-632-125 , 043-632-155
มือถือ                                                     089-863-1103
เว็บไซต์                                                 http://homeltaykukasing.com

   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.