ก๊อกแก๊กทัวร์
“เคาะประตูเมืองพญาแล”

                ททท.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “ก๊อกแก๊กทัวร์” เส้นทางที่ 4 ภายใต้ชื่อ “เคาะประตูเมืองพญาแล” ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
                นางสมฤดี ชาญชัย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงที่มาในการจัดกิจกรรม ก๊อกแก๊กทัวร์ ภายใต้ชื่อ “เคาะประตูเมืองพญาแล” ในครั้งนี้ว่า นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (รมว.กก.) มีดำริให้ ททท.จัดกิจกรรม “ก๊อกแก๊กทัวร์” ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี รมว.กก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สื่อมวลชนจากทุกแขนง กว่า 100 ราย และตัวแทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมเดินทางไปเคาะประตูบ้านในแต่ละพื้นที่โดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับและเป็นเจ้าบ้าน นำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินโครงการนำร่องครั้งแรกในพื้นที่ภาคกลาง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม โดยในครั้งที่  4 นี้จัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556

                กิจกรรม ก๊อกแก๊กทัวร์ ครั้งที่ 4 “เคาะประตูเมืองพญาแล”เป็นกิจกรรมที่ผู้ร่วมเดินทางได้ช่วยกันเป็นสื่อกลางในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางครั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ วิหารเทพวิทยาคมแห่งวัดบ้านไร จังหวัดนครราชสีมา มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อคูณ ชื่นชมผลงานวิหารพระไตรปิฎกขนาด 4 ชั้น กลางบึงน้ำขนาด 30 ไร่ ที่ประดับประดาด้วยประติมากรรมเซรามิกโมเสกที่มากชิ้นที่สุดในโลก และร่วมเดินทางนมัสการอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ รวมทั้งเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญๆ อาทิ มอหินขาว มหัศจรรย์กลุ่มหินขาวขนาดใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “สโตนเฮนจ์เมืองไทย” และชมอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดเยี่ยม 2 สมัยซ้อน นอกจากนี้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแสดงศิลปะพื้นบ้านประยุกต์ ตื่นตากับการละเล่น “ตีคลีไฟ” ประเพณีไทยหนึ่งเดียวในโลก เป็นการละเล่นกีฬาโบราณสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหลังออกพรรษา ปิดท้ายด้วยการไปสัมผัสงาน “ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา” หนึ่งเดียวในโลก เชื่อกันว่าการจุดต้นกระธูปเป็นการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากโปรดพุทธมารดา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีแห่งศรัทธาของชาวอีสานพื้นถิ่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทรศัพท์ 02-250 5500 ต่อ 1356 - 69

 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.