อุทยานแห่งชาติ “ตาดโตน”

        เดินทางจากอำเภอบ้านเขว้ามายังอำเภอเมือง ชัยภูมิ เข้าสู่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต้องการมาผักร้อนให้ผ่อนคลาย กับบรรยากาศธรรมชาติคละเสียงสาดซ่าของน้ำตกบรรเลงกล่อมให้เราหายเหนื่อยลงบ้าง ด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานดีเด่นรางวัลกินรีทอง ปี 2556 เลยทีเดียว

        สิ่งแรกที่เรามาถึงต้องปฏิบัติด้วยวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ ต้องหยุดสักการะกราบไว้ศาลอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและความศรัทธาของชาวชัยภูมิเมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน นั่นหมายถึง “ศาลเจ้าพ่อตาดโตน” หรือ ศาลปู่ด้วง – ย่าดี

“ศาลเจ้าพ่อตาดโตน” (ศาลปู่ด้วง)
ศาลปู่ด้วง..ประวัติความเป็นมา   ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่เลื่อมใส และเคารพสักการะของชาวจังหวัดชัยภูมิ จากการสืบค้นหลักฐานเชื่อว่าปู่ด้วงเป็นชาวเขมรที่อพยพมาจากอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้ามาอยู่จังหวัดชัยภูมิและเป็นอาจารย์สอนวิชาอาคมให้กับเจ้าพ่อพญาแล (เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ) ปู่ด้วงมีบุคลิกชอบใช้ชีวิตแบบสมถะ สันโดษ ถือศีล ชอบความสงบ โดยอาศัยเที่ยวเดินไปในป่าตลอดเทือกเขาภูแลนคา

พร้อมกันกับการบำเพ็ญเพียรภาวนา จนเกิดบารมีธรรมชั้นสูง มีความรู้ในทางสมุนไพรชอบช่วยเหลือรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย ประกอบกับเป็นผู้มีภูมิรู้ชำนาญในทางเวทย์มนต์คาถาอาคมจนเป็นที่เลื่องลือ เชื่อถือของชาวบ้านทั่วทั้งเทือกเขาภูแลนคา แม้ว่าปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปหลายร้อยปีแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังเลื่อมใสศรัทธาจนถึงกับมีการกล่าวยกย่องสรรเสริญว่า “ปู่ด้วงเจ้าแห่งขุนเขาภูแลนคา”

                บริเวณใกล้ ๆ “ศาลเจ้าพ่อตาดโตน” หรือ ศาลปู่ด้วง ยังมีศาลย่าดีตั้งอยู่ให้แวะเข้าสักการะด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นศาลที่ตั้งอยู่คู่กันในอุทยานแห่งชาติตาดโตนมาช้านาน..

ศาลย่าดี..ประวัติความเป็นมา
        “ศาลย่าดี” ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติตาดโตน ย่าดี เกิดที่บ้านโสกคลอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่บ้านตาดโตน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปู่ด้วงเคยอยู่ในบริเวณนั้น จึงเรียกว่าหมู่บ้านเก่าย่าดีด้วยเนื่องจากมีจิตเป็นกุศลเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และมีสัมมาทิฏฐิที่แน่วแน่มั่นคงศรัทธาต่อปู่ด้วงแม้จะเกิดคนละยุคสมัย ก็ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาจนกลายเป็นผู้ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมขั้นได้ฌาณและพลังแห่งสมาธิสูง

            สามารถโน้มน้าวจิตวิญญาณสัตว์ป่านิสัยดุร้ายให้มาเป็นบริวารและดำรงชีพอยู่ในป่าร่วมกับเหล่าสัตว์ทั้งหลาย  เช่น ช้าง เสือ จนตลอดชีวิตได้โดยไม่ได้รับอันตราย นับเป็นปูชนียบุคคลอีกท่านหนึ่งที่ชาวชัยภูมิเลื่อมใสศรัทธาและสักการะบูชาพร้อมบนบานขอความช่วยเหลือ

        การเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง สายกรุงเทพ – ชัยภูมิ
จากสถานีขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายกรุงเทพ – ชัยภูมิ ระยะทางประมาณ ๓๓๐ กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร ๒๗๕ บาท เดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง สายชัยภูมิ – ท่าหินโงม ลงรถที่ปากทาง เข้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน แล้วเดินเท้าต่ออีก ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตน
น้ำตกตาดโตน
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศเหนือประมาณ ๒๑ กิโลเมตร ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๕๑ สายชัยภูมิ – ท่าหินโงม เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติตาดโตน และเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ตัวน้ำตกสูงประมาณ ๖ เมตร กว้างประมาณ ๕๐ เมตร ธรรมชาติเหนือน้ำตก สองข้างลำธารมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขึ้นอย่างหนาแน่นทำให้บรรยากาศร่มรื่น อุทยานแห่งชาติตาดโตนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม จัดเตรียมบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ – ห้องสุขา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะวันหยุด และช่วงเทศกาลต่าง ๆ การเดินทางสะดวกเป็นถนนลาดยางตลอดสาย

                บริเวณใกล้ ๆน้ำตกตาดโตน มีพื้นที่ให้นักพักพิง หรือจะเลือกนั่งปูเสื่อแบบธรรมชาติกินลมชมวิวน้ำตก นำอาหารมาทานเป็นครอบครัวอบอุ่น
น้ำตกตาดโตนมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 945 เมตร ความแรงของน้ำตกที่มีให้ไหลลงมาอย่างเต็มที่และต่อเนื่องส่งผลให้ชั้นบรรยากาศได้มีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงได้ ประกอบกับลานหินที่กว้างใหญ่และลดหลั่นกันในชั้นของน้ำตกทำให้เกินโขดหินในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป นักท่องเที่ยวสามารถ ลงลัดเลาะหาพื้นที่เหมาะ ๆในการตั้งกล้องเก็บภาพสวย ๆเป็นที่ระลึก หรือจะบันทึกความทรงจำกลับไปอย่างไม่มีวันลืม

                พื้นที่โดยทั่วไปภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนปกคลุมไปด้วยป่าดิบแล้ง รวมทั้งป่าเต็งรัง และพันธุ์ไม้นานาชนิด หรือสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากยังมีอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้อีกมากมาย  พื้นที่โดยประมาณ 135,737.50 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็น “วนอุทยานน้ำตกตาดโตน” ขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

                น้ำตกตาดโตนจะไม่มีหลากหลายชั้นให้ขึ้นไปเหมือนที่อื่น เป็นเพียงลานน้ำตกบนลานหินขนาดใหญ่ แต่ไหลลดหลั่นกันเองในชั้น ให้เกิดเกาะแก่ง มีโขดหินงอกผุดสลับกันให้ได้นั่งถ่ายรูปตามสไตล์เก๋ ๆ ของแต่ละท่าน

                สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ๆ กับอุทยานแห่งชาติตาดโตน ยังมี
น้ำตกตาดฟ้า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตน ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีทางเข้าอยู่ทางทิศเหนือของบ้านนาวัง เส้นทางเข้าสู่น้ำตกเป็นถนนลาดยางตลอด ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปของน้ำตกมีลักษณะเป็นลานหินกว้างประมาณ ๑๕ – ๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐ – ๙๐ เมตร มีความลาดชันประมาณ ๓๐ องศา ในฤดูฝนน้ำตกจะมีความสวยงามมาก ผู้ที่เข้าไปเที่ยวน้ำตกสามารถที่จะเล่นลื่นไหลไปตามแผ่นหินอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ที่เรียกว่า “สไลด์เดอร์ธรรมชาติ”
น้ำตกผาเอียง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตน ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕๙ (สายชัยภูมิ – หนองบัวแดง) บริเวณบ้านชีลองเหนือ ทางเข้าแยกขวา ประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินทางเข้าไปยังน้ำตกผาเอียงอีกราวประมาณ ๘๐๐ เมตร น้ำตกลักษณะเฉียงตัดกับลำห้วย ตัวน้ำตกสูงประมาณ ๕ เมตร บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นป่าดิบแล้งที่สมบูรณ์ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง

        จุดชมวิวโค้ง
ภูโค้งเป็นยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๙๔๕ เมตร สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง และมีทุ่งหญ้ากว้างประมาณ ๕๐ – ๖๐ ไร่ เรียกว่า “แหละยาว” ในฤดูอุณหภูมิประมาณ ๑๐ องศาเซลเซียส และมีพรรณไม้ดอก ขึ้นกระจัดกระจาย ได้แก่ ดาวกระจาย ดอกดุสิตตา ดอกกระเจียว และดอกหญ้าชนิดอื่น ๆ ขี้นอย่างหนาแน่น เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตาดโตน และยังเป็นที่ตั้งของ “องค์ศิวะลึงค์” ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ ใช้เป็นที่เคารพสักการะแทนองค์พระศิวะ และถือว่าเป็นองค์ศิวะลึงค์ที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ ปัจจุบันการเดินทางต้องใช้การเดินเท้าจากน้ำตกตาดฟ้าขึ้นไประยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร

        ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติไว้ภายในศูนย์บริการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เรียนรู้ พร้อมกับได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลา
ท่านที่สนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตาดโตนหรือทางโทรศัพท์ ๐๔๔-๘๕๓-๓๒๙ (ที่ทำการฯ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๒-๐๗๖๐ และทางอินเตอร์เน็ตที่ www.dnp.go.th

ขอขอบคุณ  
กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

คุณสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายพรศักดิ์ เจียรณัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณสมฤดี ชาญชัย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

คุณสามพร  มณีไมตรีจิต ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

คุณนพวงศ์  พฤษชาติ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

นางเกศา  มีสิทธิ์

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สนท.)
พนักงาน/มัคคุเทศ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด


 
ภาพ/เรื่องโดย       

ฉัตรชัย แดงกะเสม

สนับสนุนข้อมูล เชาวฤทธิ์  อู่คล้าย

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนเรื่อง เรื่อง ชนเผ่าญัฮกุร (ญะ-กรุ่น)   ประเพณี , การละเล่นพื้นบ้าน  จาก วิกิพีเดีย

 
คู่มือท่องเที่ยวชัยภูมิ  
ข่าวสารชัยภูมิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum            Tel-Fax 044-822502
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.