อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ที่จังหวัดชุมพรนอกจากจะมีแหล่งเที่ยวทางวัฒนธรรม ชมธรรมชาติท้องทะเละ ยังมีป่าธรรมชาติในอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้เดินกินลมชมวิว ศึกษาชีวิตสัตว์และป่าไม้นาพันธุ์อีกด้วย

ที่จังหวัดชุมพรนอกจากจะมีแหล่งเที่ยวทางวัฒนธรรม ชมธรรมชาติท้องทะเละ ยังมีป่าธรรมชาติในอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้เดินกินลมชมวิว ศึกษาชีวิตสัตว์และป่าไม้นาพันธุ์อีกด้วย

อยู่ระหว่างอำเภอเมือง กับปากน้ำชุมพร ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก่อนจะถึงปากน้ำชุมพร จะพบสามแยกทางไปหาดทรายรี ให้เลี้ยวขวา เมื่อเลี้ยวขวาเข้ามาอีก 20 เมตร จะพบทางแยกให้เลี้ยวขวาอีกครั้งไปตามถนน รพช. สายบ้านมัทรี – หาดทรายรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะพบป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติ เลี้ยวขวาประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

 

            จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะทียังคงความงดงามสมควรจะได้มีการกำหนดพื้นที่บริเวณที่เหมาะสม เพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน และเป็นแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ

ในปี พ.ศ. 2532 กรมป่าไม้สั่งการให้กองอุทยานแห่งชาติ (เดิม) ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวบริเวณลานชมวิวเขาเจ้าเมืองในระยะนี้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี” และดำเนินการต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่บริเวณปากคลองท่าจระเข้และดำเนินการต่อเนื่องมา กระทั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ตาม “ พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ” โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร” 

พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 317 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,125 ไร่ โดยจำแนกได้เป็น 
1.พื้นที่น้ำ มีพื้นที่รวมประมาณ 165,696 ไร่ หรือประมาณ 80.5% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
2. พื้นที่บก มีพื้นที่รวมประมาณ 32,156 ไร่ หรือประมาณ 19.5% ของพื้นที่ อุทยานแห่งชาติโดยพื้นที่บกประกอบด้วย พื้นที่ป่าชายเลน 17,375 ไร่ พื้นที่เกาะ 3,219 ไร่ และพื้นที่ภูเขาและพื้นที่อื่นๆ 11,562 ไร่

สะพานไม้ที่ทอดยาวจากฝั่งนำไปสู่การเรียนรู้วิถีธรรมชาติ และการอนุรักษ์ผืนป่าและสายน้ำ

ภายในอาคารของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสัตว์ป่าธรรมชาติ และชีวิตสัตว์โลกใต้น้ำ รวมทั้งวิธีการดำรงชีพของพืชพันธุ์นานาชนิด

การเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีด้วยกันมากมาย ทั้ง แนวปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์และสภาพธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด และเกาะ ตลอดจนมีความสำคัญ ในแง่ของการเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตและเป็นแหล่งความรู้ เพื่อการศึกษาและวิจัย 
พรรณไม้ ป่าชายเลน ป่าดิบชื้น พบได้เพียงในบริเวณที่เป็นภูเขา และบนเกาะที่มีขนาดใหญ่ ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่ปรากฏในป่าชายหาดมักมีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย แหล่งหญ้าทะเล เป็นสังคมพืชทางทะเลรูปแบบหนึ่งพบตามบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นลมสงบ  การศึกษาสัตว์ป่า ได้แก่  นกทะเลหลายชนิด เช่น นกในวงศ์นกยาง วงศ์นกนางนวล วงศ์นกช้อนหอย วงศ์นกแอ่น ฯลฯ

สายน้ำและผืนป่า ท้องฟ้ากับธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ การร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความเป็นธรรมชาติไว้เพื่อสร้างโลกให้สดใสเป็นสมบัติของคนไทยสืบไป


ติดต่อโฮมสเตย์                    บ้านในวงศ์ คุณพรรพรรณ นุรัตน์  080-819-1080

                                             บ้านทอน-อม สวนลุงนิล  087-914-2142 , 083-107-0399

                                             ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร  081-345-6743 Email : watcharin1@msn.com

                                             บ้านคลองน้อย คุณสุมาตร อินทรมณี  089-728-2810 , 082-411-6357

ขอขอบคุณ                           กรมการท่องเที่ยว 

                                             คุณปัญญา  ไกรทัศน์  ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว

                                             อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความรู้นำร่องด้านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนา

                                             อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ , วัฒนะธรรม , เชิงอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้

                                             ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น ศึกษาแหล่งสร้างรายได้เพื่อชุมชนเลี้ยง

                                             ตนเอง ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของชาวบ้านอย่างแท้จริง

ฉัตรชัย  แดงกะเสม / เชาวลิต  อู่คล้าย           ภาพและรายละเอียด

   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.