กรมการท่องเที่ยวเชิญคนไทยเที่ยวไทยแบบสบายกระเป๋า ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิถีชุมชนสังคมพึ่งตนเอง 

กรมการท่องเที่ยวปลุกกระแสให้คนไทยสนใจท่องเที่ยวไทย พักแบบไทย ๆสไตล์โฮมสตย์ลงใต้ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ มาระนอง ชุมพร สุราษฎร์ กับกรมการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้สัมผัสบรรยากาศชิว ชิว ชายทะเล ชิมอาหารสด ๆ แล้ว ยังได้รู้จักที่พักแบบวิถีไทยสไตล์โฮมสเตย์อีกหลายแห่ง ที่อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวมาลองใช้บริการกันดู

บ้านในวงศ์เหนือ เป็นวิถีชุมชนของชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มหนึ่ง ที่โยกย้ายจากถิ่นเดิม มาตั้งกลุ่มใหม่ที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีทั้งกลุ่มบ้านในวงศ์เหนือ และในวง์ใต้ แต่ละบ้านประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ พืชผัก ผลไม้ท้องถิ่น เงาะ ทุเรียน มังคุด มะละกอ  กกโดยมีการแต่งตั้งผู้นำชุมชนเป็นผู้บริหารการจัดการตามแนวนโยบายจากภาครัฐสู่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้การประกอบอาชีพสร้างรายได้จากผลิตผลในหมู่บ้าน จัดตั้งโฮมสเตย์  ส่งเสริมวิชาชีพนอกเหนือจากการทำไร่เป็นหลัก

ได้สัมผัสและลิ้มรสชาติอาหารฝีมือชาวบ้านจากบุรีรัมย์ที่มาอยู่ที่ในวงศ์เหนือ ส้มตำรสแซ่บ อร่อยถึงใจ

ป้าใบศรี ปัญญา ประธานกลุ่มให้ข้อมูลว่าปกติจะทำไม้กวาดกันบ้านใครบ้านมัน แต่พอได้งบจาก กศน.ให้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือ จึงนัดกันมารวมตัวกันเดือนละครั้ง ทำได้สิบด้ามต่อคนต่อวัน ราคาส่งอันละ สี่สิบ อันใหญ่

ชุมชนบ้านในวงศ์เหนือยังส่งเสริมการเรียนรู้โดยผู้นำชุมชนจัดฝึกอบรมระสูตรการทำไม้กวาด ทำเสื่อกกด้วยฝีมือชาวบ้าน การเลี้ยงแมลงชุมชนบ้านในวงศ์ใต้ และโฮมสเตย์บ้านในวงศ์เหนือ มีวิถีชุมชนที่หลากหลาย พร้อมผลไม้ที่มีรสชาติสุดยอดของความอร่อยจัดส่งออกก็มากมายผ่านทางลงเรือ-หรือขึ้นเครื่องก็มี

  เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลของจังหวัดอันดับ 1 มาแล้วอย่างต่อเนื่องหลายปี

  - ได้ศึกษาการเรียนรู้ตู้กับข้าวรอบบ้าน อาหารท้องถิ่น

  - ช่วงฤดูผลไม้ออกผล ช่วงกค. – สค. – กย. – ตค. หลังจากนั้นก็จะเจอทะเลหมอกดอกกาแฟบานในช่วงเดือน พฤศจิกายน

  กลุ่มชาวบ้านที่ทอกกทำเสื่อ นำกกที่เหลือใช้มาทอเป็นเสื่อ จุดประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างเสริมอาชีพต่อยอดสืบสานภูมิปญญาท้องถิ่นต่อไป

คุณพรพรรณ นุรัตน์ เจ้าของโฮมสเตย์บ้านในวงค์แนะนำให้มาพักที่นี่ด้วยราคากันเอง เพียง 300 บาท/คน/คืน อาหาร 3 มื้อ

   กรมการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้คือ การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สามารถนำเข้าเงินตราต่างประประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบจากต่างประเทศ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้า การลงทุน การพัฒนา การกระจายรายได้ การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมของประเทศ นับเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมในปัจจุบัน

  ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการสนับสนุนได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงนั้น ประกอบด้วย ที่พักแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนสินค้ากลุ่ม OTOP ของที่ระลึก

คุณเจี๊ยบ นภัสสร ลูกสาวลุงนิล เจ้าของสวนเกษตรกรรักบ้านเกิดอย่างแท้จริง เนื่องจากจบบัญชี ม.สยาม ไปต่อที่ออสเตรเลีย แต่ด้วยความห่วงใยครอบครัวทางบ้าน จึงต้องกลับมาดูแลคุณพ่อ (ลิงนิล) สุดท้ายก็สืบสานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่คุณพ่อ (ลุงนิล)  ได้นำร่องไว้ก่อน จนหลงใหลแบบถอนตัวไม่ขึ้น พร้อมกับดำเนินกิจการทำแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

  ใครที่มาเที่ยวชมสวนลุงนิล แกจะมีเวลคัมดริ๊งด้วยน้ำผลไม้จากธรรมชาติ คือ น้ำส้มจี๊ด ผสมน้ำผึ้ง หอมหวาน อมเปรี้ยวเย็นชื่นใจ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทยาหอม ยาลม ยาหม่องที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติในสวนลุงนิลไว้จำหน่ายอีกด้วย

   กรมการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้คือ การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สามารถนำเข้าเงินตราต่างประประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบจากต่างประเทศ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้า การลงทุน การพัฒนา การกระจายรายได้ การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมของประเทศ นับเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมในปัจจุบัน

  ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการสนับสนุนได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงนั้น ประกอบด้วย ที่พักแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนสินค้ากลุ่ม OTOP ของที่ระลึก

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อ.สวี จากถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ เลี้ยวซ้ายที่ กม. 35 ใช้ทางหลวง 4003 ต่อไปอีก 14 กม.เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงสาย 4011 อีก 6 กม. ก็ถึงบ้านท้องตมใหญ่จุดหมายปลายทาง

  โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ ตั้งอยู่ริมทะเลใกล้เรือประมง มีหาดส่วนตัวที่เงียบสงบ สัมผัสชีวิตแบบชาวเล ตกปลา กินหอย ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมชายหาด ดำน้ำดูปะการัง เรียนรู้ธรรมชาติที่หาดูยากหลายอย่าง

เป้าหมายของกรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย และยั่งยืน รวมไปถึงจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น กรมการท่องเที่ยวมองว่าต้องใช้หลักการ สร้าง พัฒนา ฟื้นฟูและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน และมีการกำหนดพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านบริการ แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว พร้อมมีการกำกับ ส่งเสริม มีการประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานแก่สถานบริการนั้น ๆเมื่อเห็นว่าได้รับการตรวจสอบตรงตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย มาตรฐานนี้ยังรวมถึงการที่ผู้ให้บริการต้องเน้นถึงการรับรองความปลอดภัยใส่ใจผู้ใช้บริการทั้งอำนวยความสะดวกและ รักษาความสะอาดเป็นพื้นฐาน

กรมการท่องเที่ยวมีความใส่ใจให้นักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการการท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีชาวบ้าน ชุมชนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ผืนป่า ต้นน้ำ ชายทะเล การสังเกตพันธุ์ไม้แนวป่าชายเลน สัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ ที่หาดูได้ยากหากปราศจากสิ่งแวดล้อมที่คงความเป็นต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์

โฮมสเตยในบ้านเราเริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการเรียนรู้นโยบายการบริหารการจัดการเพื่อพึ่งพาตนเองจากภาครัฐสู่ชนบท จัดเป็นแม่บทของการดำรงชีพที่มีการสร้างเสริมรายได้นอกเหนือจากการประกอบอาชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

โฮมสเตย์บ้านคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตริมครองดั้งเดิม และธรรมชาติริมน้ำที่อบอุ่น ชมกลุ่มกิจกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์กะลา ผ้าบาติก บ้านอนุรักษ์ปลาเสือพ่นน้ำ ทำคันเบ็ดตกกุ้ง ชมสวนผลไม้นานาชนิด มะพร้าว กระท้อน มังคุด ฝรั่ง ชมพู่  รวมทั้งดูการแสดงการฝึกลิงขึ้นมะพร้าว

โฮมสเตย์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดธุรกิจได้หลากหลาย เช่น รายได้ครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจากการพึ่งพาตนเองบริหารจัดการบ้านที่อยู่ ปรับเป็นพื้นที่เสริมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จากเจ้าของพื้นที่กับผู้มาใช้บริการจากท้องที่อื่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี การสัมผัสรสชาติอาหารประจำท้องถิ่น ก่อกำเนิดธุรกิจการขนส่ง ทางน้ำ ทางบก ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจด้านการจัดการแสดงศิลปะประจำพื้นบ้าน ธุรกิจจำหน่ายสินค้า OTOP ฯลฯ ถือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เงินทองไม่รั่วไหล เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า

ติดต่อโฮมสเตย์                    บ้านในวงศ์ คุณพรรพรรณ นุรัตน์  080-819-1080

                                             บ้านทอน-อม สวนลุงนิล  087-914-2142 , 083-107-0399

                                             ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร  081-345-6743 Email : watcharin1@msn.com

                                             บ้านคลองน้อย คุณสุมาตร อินทรมณี  089-728-2810 , 082-411-6357

ขอขอบคุณ                           กรมการท่องเที่ยว 

                                             คุณปัญญา  ไกรทัศน์  ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว

                                             อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความรู้นำร่องด้านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนา

                                             อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ , วัฒนะธรรม , เชิงอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้

                                             ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น ศึกษาแหล่งสร้างรายได้เพื่อชุมชนเลี้ยง

                                             ตนเอง ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของชาวบ้านอย่างแท้จริง

ฉัตรชัย  แดงกะเสม / เชาวลิต  อู่คล้าย           ภาพและรายละเอียด

   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.