ชุมชนบ้านเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          “บ้านเกาะแรต” เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนเกาะแรต เกาะเล็ก ๆ ที่แทบจะหาไม่เจอในแผนที่ ห่างจากฝั่งประมาณ 500 เมตร ชุมชนชาวเกาะแรตเป็นชุมชนชาวประมงไทยเชื้อสายจีนไหหลำ ที่มาตั้งบ้านเรือนมาเกือบ 200 ปี อยู่รวมกันประมาณ 90 ครัวเรือน

          อาชีพหลักของชาวเกาะแรตคือ การทำประมงชายฝั่ง เราจึงเห็นภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำประมงทั่วทั้งเกาะ อาทิ การคัดแยกกุ้ง หอย ปู ปลา ที่จับมาได้ เห็นการทำปลาแห้ง ปลาเค็ม เห็นแผงตากปลา เห็นการปะ ชุน ซ่อมแซมแหและอวน บ้าน เรือไม้เก่า การทำขนมโบราณ อย่าง “ขนมโค” หรือที่เรารู้จักกันทีคือขนมต้ม โดยมีแป้งหอมนุ่มห่อหุ้ม มะพร้าวกวนน้ำตาลปี๊บ คลุกมะพร้าวอีกที ขอบอกว่าใครได้ลิ้มลองแล้วเป็นต้องติดใจกันทุกคน
          ได้เห็นทุกอย่างที่เป็นวิถีชาวประมง เนื่องจากชาวเกาะแรตส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน บนเกาะจึงมีศาลเจ้าเกาะแรต เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีต่าง ๆ มีประเพณีถือศีลกินเจและแห่เทพเจ้าลุยไฟเป็นงานประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเพียงแห่งเดียวของอำเภอดอนสัก ก่อนหน้านี้ การเดินทางไปยังเกาะแรต ต้องอาศัยเรือเท่านั้น นอกจากช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงมาก ๆ จึงสามารถเดินข้ามไปยังเกาะแรตได้ สร้างความลำบากให้ชาวเกาะแรตมาโดยตลอด
          ชาวบ้านจึงทำหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน ซึ่งมีความยาว 400 เมตร รวมถึงถนนรองรับคอสะพาน ราวสะพาน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าบนสะพาน และลานจอดรถบนเกาะแรตพื้นที่รวม 650 ตารางเมตร และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดสะพาน ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น . และพะราชทานนามว่า “สะพานเฉลิมสิริราช”

ให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา ได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางการประมง ตลอดจนทำให้ชาวเกาะแรตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำประปา

          สะพานเฉลิมสิริราชเปรียบเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดเกาะแรต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวชมเกาะแก่งต่าง ๆ ชมโลมา และมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักและร่วมกิจกรรมกับชุมชน เกาะแรตอยู่ในทำเลที่มีทิวทัศน์รอบ ๆ สวยงาม มองเห็นเกาะต่าง ๆ มากมาย ทั้งเกาะสมุย เกาะนกเภา เกาะพะลวย เกาะหลัก ไปจนถึงทิวเขาที่ต่อแดนกับอำเภอขนอม เห็นทิวทัศน์ของแหลมทวดและเจดีย์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (วัดพ่อหลวงจ้อย) เป็นจุดชมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นและตกที่สวยงามมาก

 

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี    คุณประภาส อินทนปสาธน์ (ผู้อำนวยการสำนักงาน)

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ธนาคารธนชาติ ที่สนับสนุนอุปกรณ์กันแดดและฝน

Targus อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก ชวนเที่ยว ชวนชิม ชวนชม ชวนคุย ประชาสัมพันธ์ สาระธรรม เชิงอนุรักษ์ บันเทิง
 
copyright©2010 www.kaomadoo.com All rights reserved.